Ł A D O W A N I E

Dla doradców

Dla doradców

Doradcy Życia Rodzinnego to katolicy świeccy, którzy służą rodzinie.

Podstawowym zadaniem Doradcy jest pomoc rodzinie poprzez poradnictwo specjalistyczne, dlatego nasze kompetencje są tak ważne. W szczególny sposób angażujemy się w przygotowanie bezpośrednie do małżeństwa. Prowadzimy nauki przedślubne z zakresu etyki małżeńskiej i odpowiedzialnego rodzicielstwa. Wygłaszamy prelekcje na dniach skupienia dla narzeczonych, ale też i małżonków. Uczymy młodych ludzi dialogu.

i-logoimg-w.png

„Cierpliwy do czasu dozna przykrości, ale później radość dla niego zakwitnie.”

Syr 1, 23