Ł A D O W A N I E

O nas

O NAS

Główne zadania Wydziału Duszpasterstwa Rodzin

- Wspieranie parafii w prowadzeniu wszelkich działań związanych z duszpasterstwem rodzin;
- Planowanie, organizacja i nadzór nad prowadzeniem przygotowania do życia w małżeństwie i rodzinie;
- Rozwijanie katolickiego poradnictwa rodzinnego w diecezji i troska o ośrodki już istniejące;
- Kształcenie i stała formacja doradców życia rodzinnego, asystentów przygotowania narzeczonych i specjalistów z zakresu poradnictwa rodzinnego;
- Organizowanie i popieranie rozmaitych inicjatyw i działań w zakresie obrony życia;
- Prowadzenie Studium Życia Rodzinnego;
- Podejmowanie i wspieranie inicjatyw w zakresie duszpasterstwa rodzin (uroczystości diecezjalne, rekolekcje, pielgrzymki, dni skupienia, nabożeństwa);
- Przygotowywanie pomocy i materiałów w zakresie duszpasterstwa rodzin, przygotowania do małżeństwa i ochrony życia;
- Podejmowanie i wspieranie działań w trosce o rodziny dysfunkcyjne;
- Współpraca z organizacjami, stowarzyszeniami i ruchami kościelnymi wspomagającymi rodzinę;
- Utrzymywanie kontaktów i współpraca z instytucjami państwowymi, samorządowymi i pozarządowymi, służącymi umacnianiu i rozwojowi rodziny oraz obronie życia.

Członkowie

Poznaj naszą kadrę

ks. prałat Leszek Szkopek

Dyrektor "PRO FAMILIA", przewodniczący komisji duszpasterstwa rodzin

ks. kanonik dr Jarosław Powąska 

Członek komisji duszpasterstwa rodzin

mgr Jolanta Siwak

Członek komisji duszpasterstwa rodzin, diecezjalna doradczyni życia rodzinnego